Blog

Izrada marketing strategije – naručite uspešnu marketing strategiju

izrada marketing strategije

Izrada marketing strategije može značajno da unapredi vaše poslovanje. S tim na umu, razmotrićemo sve što treba da znate za kreiranje marketing strategije.

Bilo da ste vlasnik malog biznisa ili deo većeg marketing tima, postavljanje vaših proizvoda ili usluga ispred vaših mušterija može da bude uzbudljivi izazov. Potreban je širok dijapazon veština i znanja da biste znali kako da postanete privlačni vašoj ciljnoj grupi a razumevanje kako da kreirate marketing strategiju može da ima centralnu ulogu.

Detaljnije ćemo razmotriti šta je marketing strategija kao i razloge zašto vam je jedna potrebna. Takođe razmotrićemo šta vam je potrebno da razvijete efikasnu strategiju i korake koje je potrebno da sprovedete. Šta je marketing strategija?

Kontaktirajte nas na telefon: 062/234-251 ili imejl kontakt@spektrum.rs kako bismo dogovorili izradu marketing strategije za vašu kompaniju ili proizvod.

Na šta tačno mislimo kada kažemo marketing strategija. S jedne strane, odgovor deluje vrlo jednostavan – marketing strategija je način na koji definišemo naš pristup marketingu ili prodaji. Ali u realnosti, radi se o mnogo kompleksnijem konceptu.

Na Investopedia sajtu, marketing strategija se definiše kao ’’poslovni sveopšti plan dolaženja do perspektivnih konzumenata i njihovo pretvaranje u kupce proizvoda ili usluge koje biznis pruža’’.

Dakle, radi se o strateškom planiranu načina na koje ćete ljude da usmerite da kupuju od vaše kompanije. Kao što ćemo videti, postoji više lica ovog procesa, sa dosta analize, priprema i istraživanja.

Zašto je potrebna marketing strategija?

Postoji više razloga zašto je vašem biznisu potrebna marketing strategija. U krajnju ruku, bez izdvajanja vremena za kreiranje marketing strategije, redukuje se efikasnost vaših promotivnih i prodajnih aktivnosti. Postoji više razloga za ovo a mnogi su od krucijalne važnosti za rast vašeg poslovanja:

Pomaže vam da dođete do vaše ciljne grupe

Jedan od glavnih razloga za kreiranje marketing strategije je da vam pomogne da se povežete sa pravim ljudima. Razumevanje vaše ciljne grupe je od vitalnog značaja za uspeh. Uz odgovarajuću marketing strategiju, ne samo da identifikujete ko su vaše mušterije i šta žele od vaše kompanije, već dobijate i uvid u načine na koje možete doći do njih.

Pomaže vam da potrošite novac tamo gde treba

Postoje različiti marketing kanali koje možete da izaberete kada pokušavate da se povežete sa vašim mušterijama. Pored tradicionalnih metoda kao što su štampa i reklama na TV, postoje takođe digitalne marketinške opcije kao što su društvene mreže, sadržaj i imejl marketing. Kada kreirate marketing strategiju, možete bolje da razumete gde da uložite vaše marketing troškove za maksimalni povraćaj.

Vaš marketing ostaje konzistentan

Kada pokušavate da izgradite vaš brend i dođete do novih mušterija, konzistentnost marketing brenda je ključan. Poruka i vizuali vašeg brenda trebalo bi da budu usklađeni sa ukupnim identitetom vaše kompanije. Marketing strategija vam pomaže da imate ovo usklađenje, i zahvaljujući njoj poruka koju šaljete je jasna i konzistentna.

Daje vam merljivi ishod

Izrada strategije za vaš marketing takođe pomaže da postavite vaše ciljeve. Kada su oni na svom mestu, možete da počnete da merite koliko su efikasni vaši napori. Bilo da se radi o metrici kao što je povraćaj investicije, angažovanje, ili stopa konverzije, posedovanje ovakvog uvida vam može pomoći da podesite i unapredite vaš marketing.

Služi kao vodič

Kada ste postavili temelje marketinga, jasno ste definisali kako se možete angažovati sa mušterijama. Razumete njihove konzumentske pojave i bolne tačke, kao i kako da do njih dođete efikasno. Ovo je korisno za svaki tim ili pojedinca u vašoj kompaniji koji želi da reklamira vaš proizvod ili uslugu vodeći ih kroz proces.

Marketing plan naspram marketing strategije

Kada istražujete kako da napravite marketing strategiju, često ćete naići i na termin marketinški plan. Često se ova dva termina koriste naizmenično. Ipak, iako su blisko povezani, ovo su različiti koncepti koji treba da budu tretirani odvojeno. Kako bi pojasnili stvari, istakli smo u nastavku glavne razlike između njih:

Marketing strategija

Marketing strategija je u osnovi produženje vaše ukupne biznis strategije. Ona sadrži razloge koji će uticati na vaše buduće marketing odluke. Pored isticanja šta su vaši marketing ciljevi, trebalo bi takođe da obrazloži kako možete da ih postignete kroz vaše marketing napore. U suštini, radi se o radnom okruženju koje povezuje vaš brend sa ukupnim ciljevima kompanije.

Vaša marketing strategija bi trebalo da bude zasnovana na trenutnim ciljevima vašeg biznisa dok istovremeno uzima u obzir identitet vašeg brenda, misiju i poruke. Takve strategije bi takođe trebalo da uzmu u obzir jedinstvene prodajne tačke vaše kompanije, i kako ćete ih oblikovati.

Marketinška strategija često uključuje sekcije kao što su:

 • Izvršni rezime
 • Ciljevi i vizije kompanije
 • Analiza tržišta
 • Detalji ciljne grupe
 • Analiza konkurencije
 • Brendiranje i poruka
 • Relevantni marketinški kanali

Marketing plan

Vaš plan marketinške kampanje je sredstvo pomoću kojeg ćete sprovesti vašu marketinšku strategiju. To je plan akcija koji obrazlaže kako ćete implementirati vaše promotivne aktivnosti. Ovo se sastoji od navođenja stvari kao što su kako ćete promovisati, analizirati, i meriti vaše marketinške kampanje.

Sa ovom mapom kretanja, možete da planirate kako ćete doći do vaših mušterija. Ovo podrazumeva stvari kao što su vremenski raspored za dostavljanje vaših marketinških aktivnosti, kao i specifičnosti kanala koje ćete targetirati. U takvom dokumentu, često ćete uključiti sekcije kao što su:

 • Ciljevi kampanje
 • Plan za kreiranje sadržaja
 • Vremenski raspored realizacije
 • Marketinške aktivnosti
 • Odgovornosti
 • Budžet

Kontaktirajte nas na telefon: 062/234-251 ili imejl kontakt@spektrum.rs kako bismo dogovorili izradu marketing strategije za vašu kompaniju ili proizvod.

Kako razviti efikasnu marketinšku strategiju

Naravno, kada je u pitanju marketing, strategija i planiranje su blisko povezani. Izrada marketing strategije dovodi do kreiranja plana, i nijedan nije kompletan ili relevantan bez drugoga. Za oba, neophodno je za kompaniju da gleda i interno i eksterno. Potrebno je da znate vaš brend i vaše mušterije i da dođu do načina da povežu ta dva.

Da bi vam pomogli da počnete, istakli smo neke od koraka koje možete da preduzmete kada razvijate marketing strategije i planove. Iako se precizni koraci često razlikuju u zavisnosti od organizacije, oni vam mogu poslužiti kao osnova za samostalni rad.

1.    Počnite sa ciljem

Vaša marketing strategija bi trebalo da se uskladi sa vašim sveukupnim poslovnim ciljevima. Na primer, ako je vaš osnovni cilj da dostignete određeni nivo prihoda, cilj vaše marketinške strategije bi mogao da bude povećanje broja posetioca sajta i konverzija do određenog stepena.

Trebalo bi da počne definisanjem misije. Ovo je suštinsko ‘’šta i kako’’ vašeg poslovanja – opis onoga što želite da postignete i kako ćete tamo dospeti. Iako manje merljiva od interne perspektive, može vam pomoći da razvijete centralnu poruku za vaše marketinške napore.

2. Napravite svoju marketing analizu

Pre nego što počnete da pravite marketing plan, potrebno je da razumete tržište na kojem ćete poslovati. Marketing analiza je centralna za svaki korak ovog procesa. Ipak, na početku, želite da steknete osećaj za trenutne okolnosti i interno i eksterno.

Fokusirajte se na snage i slabosti vašeg poslovanja, kao i načine na koje je tržište nedavno delovalo. Pogledajte nastajuće i uspostavljene trendove i razmotrite kako biste mogli da ih iskoristite. Isto tako, pokušajte i istaknite bilo koje izazove sa kojima ste se vi i vaša konkurencija potencijalno suočili.

3. Upoznajte vaše klijente

Vaši klijenti bi trebalo da budu u srcu svega što radite dok ste u fazama planiranja. Kada kreirate marketing strategiju, potrebno je da anticipirate šta su njihove potrebe i kako možete da im izađete u susret efikasnije nego vaša konkurencija.

U ovom trenutku, želite da identifikujete neke od vaših ciljnih tržišta i razmotrite profil vašeg klijenta. Bilo da počinjete novi posao ili da ste deo već ustanovljenog, ovo su dva glavna načina na koje možete da upoznate i razumete vaše klijente.

Poznavanjem detalja o tome kome želite da pristupite, možete zatim početi da mislite kako možete to da ostvarite. To vam pomaže da vaš marketing postane usmereniji i relevantniji, povećavajući svoje šanse da bude uspešan.

4. Poznajte vaše proizvode i resurse

Bilo da imate ustanovljen proizvod ili uslugu ili ste u razvojnoj fazi, potrebno je da razumete šta ćete ponuditi mušterijama i klijentima. Vaš cilj je da razumete vašu poziciju na tržištu i u industriji u kojoj delujete.

Postoje razne dobro ustanovljene tehnike koje možete da koristite u ovoj fazi:

 • Proizvod. Ovde želite da istražite šta je to što pružate klijentu i mušteriji i šta ga to čini jedinstvenim. Uzmite u obzir kako to zadovoljava potrebe klijenta i da li postoje neke karakteristike koje možete da dodate.
 • Cena. Kao što pretpostavljate, ovo se odnosi na to koliko možete da naplatite svoj proizvod i kakva je vaša cena u odnosu na konkurenciju. Takođe razmislite o tome kako možete da povećate vaš tržišni udeo putem promocije, itd.
 • Promocija. Gde možete da promovišete vaš proizvod i šta će se najviše svideti vašoj publici? Ovo su pitanja koje treba da razmotrite, zajedno sa tim kako se takve promocije povezuju sa identitetom vašeg Brenda.
 • Mesto. Na kraju, moraćete da razmotrite gde će vaš proizvod ili usluga biti prodati. Da li se on nalazi samo onlajn? Ili imate fizičke radnje o kojima treba da se starate? Koliko je lako za mušterije da dođu do usluge? I ko će distribuirati vaš proizvod?

Sva ova pitanja će vam dati čvršće razumevanje vaših proizvoda i resursa kad je u pitanju marketing.

5. Detaljnije definišite vaše ciljeve

Već bi trebalo da imate neke opšte ciljeve definisane za vaše poslovanje, kao što je definisano u koraku broj 1.

Da biste postigli ovaj cilj, moraćete da se postavite strateški. Potrebno je da razmislite o nekim ciljevima koje možete da postignete na putu ka postizanju vašeg sveobuhvatnog cilja.

Kao kod svega ostalog navedenog ovde, preciziranje ciljeva će zavisiti najviše od toga kojim poslovanjem se bavite. Neki primeri uključuju:

-Dobijanje novih mušterija

-Povećanje prodaje ili stope konverzije

-Povećanje svesti o brendu i angažovanju

-Povećanje pretplatnika vaše mejling liste

Trebalo bi da postavite merljive ciljeve pored ovih. Na primer, jedan cilj bi mogao da bude ‘’dodavanje 2.000 novih pretplatnika mejling listi do kraja godine’’. Ne zaboravite da bi ovo trebalo da budu SMART ciljevi (specific, measurable, achievable, relevant i timely) – specifični, merljivi, ostvarivi, relevantni i pravovremeni.

6. Istaknite metode

Nakon što ste istakli i definisali vaše ciljeve, razmotrite neke od marketing tehnika i dostupnih kanala koji vam mogu pomoći da ih ostvarite. Ovo će najvećim delom zavisiti od specifičnosti vašeg biznisa i ciljeva, i postoji čitav niz različitih metoda i alata dostupnih koje možete izabrati.

Uzmimo kao primer cilj povećanja prijavljivanja na mejling listu. Možda želite da razmislite o tehnikama kao što je povećanje saobraćaja na sajtu preko marketinga za društvene mreže. Isto tako, možda želite da razvijete vašu strategiju kreiranja sadržaja kako biste imali više poziva za prijavljivanje na mejling listu. Zatim možete da koristite marketing analizu kako biste istakli šta trenutno podstiče stopu prijavljivanja. Zatim formiranu mejling listu možete koristiti za uspešan imejl marketing usmeren ka vašim klijentima i mušterijama.

7. Postavite budžet

Može se polemisati o tome da li bi ova tačka trebalo da se pojavljuje u vašoj marketinškoj strategiji ili planu. Ipak gde god da je uključite, ona je suštinski deo procesa. Treba da se postarate da ste izdvojili dovoljno novca da biste postigli vaše ciljeve, a da ga ne protraćite. Isto tako, postarajte se da dobijate dovoljan povraćaj vaše investicije kako bi marketing aktivnosti bile isplative.

8. Napravite marketing plan

Ovo je vitalni korak pri kreiranju marketing strategije čije smo osnovne korake pokrili u nastavku ovog teksta pa ovde nećemo opisivati detaljnije.

9. Analizirajte učinak

Kao i kod skoro svakog sloja vođenja biznisa, posedovanje detaljnog načina merenja učinka je od suštinske važnosti. Kada razvijate marketing strategiju, potrebno je da uzmete u obzir kako ćete pristupiti uspehu vaših kampanja. Možete da steknete uvid u niz drugih faktora koji su u vezi sa vašim marketingom i da te podatke upotrebite kako biste poboljšali vašu marketing strategiju.

Kontaktirajte nas na telefon: 062/234-251 ili imejl kontakt@spektrum.rs kako bismo dogovorili izradu marketing strategije za vašu kompaniju ili proizvod.

Koraci za kreiranje marketing plana

Sada kada znate kako da kreirate marketing strategiju, vreme je da primenite neke od ovih taktika. Vaš marketing plan treba da sadrži preciznije definisan način za realizaciju vaše strategije. Evo nekih koraka koje je potrebno da preduzmete kada kreirate jedan marketing plan:

1. Definišite kako ćete pristupiti mušterijama

Postoje mnogi različiti oblici marketinga koje možete birati. U vašem strateškom dokumentu, definisali ste ko su vaše ciljne grupe klijenata ili mušterija, kao i profil klijenta. Pomoću ove informacije, potrebno je da odlučite kako da dođete do klijenata. Hoćete li koristiti čisto digitalni marketing ili ćete se držati tradicionalnijeg pristupa? Kako možete da koristite direktni ili event marketing da bi došli do odgovarajućih ljudi? Svi ovi faktori treba da budu razmotreni.

2. Definišite kako ćete kreirati marketing materijal

U ovom koraku, biće potrebno da razmislite o različitim marketing kanalima koji su vam dostupni i kako ćete ih koristiti. Da li ćete imati imejl kampanju? Kako ćete koristiti društvene mreže da  bi podržali vašu poruku? Hoćete li se osloniti na organsku potragu i SEO, ili ćete koristiti pay-per-click reklamiranje? Sva ova pitanja zahtevaju definitivan odgovor i plan. Ovde treba da definišete vaš vremenki raspored i datume realizacije.

3. Definišite kako ćete analizirati njegovu uspešnost

Za čime će uspešna kampanja tragati? Vi ćete već imati definisane ciljeve vaših sveobuhvatnih marketing aktivnosti. Postoje sve vrste metrike koje možete koristiti, ali je potrebno da ih definišete pre nego što počnete sa vašim aktivnostima.

Kontaktirajte nas na telefon: 062/234-251 ili imejl kontakt@spektrum.rs kako bismo dogovorili izradu marketing strategije za vašu kompaniju ili proizvod.

Related posts

Kako upotrebiti sajt u marketinške svrhe

Izrada sajta

Kako poboljšati stopu konverzije sajta

Izrada sajta

Uspešna izrada sajta

Izrada sajta
error: Sadržaj je zaštićen !!!