Blog

Profesionalno održavanje sajta

održavanje sajta

Ukoliko posedujete razvijen biznis i veb sajt na kome je vaš biznis predstavljen, neophodno je da se sajt održava radi kvaliteta poslovanja. Neke stvari, koje se podrazumevaju pod održavanjem sajta, možete raditi sami, međutim, ponekad održavanje sajta može da bude problematično zbog spoljnih remećućih faktora, i u tim situacijama je potrebno angažovati profesionalce kako bi rešili problem. Međutim, možda je bolje da od samog starta imate profesionalan pristup u pogledu predstavljanja vašeg poslovanja na internetu, i još od osnivanja sajta imate angažovan tim stručnjaka koji će se brinuti za njegovo održavanje.

AKO VAM JE POTREBNo profesionalno održavanje SAJTA, KONTAKTIRAJTE NAS NA TELEFON: 062/234-251 ILI NA I-MEJL: KONTAKT@SPEKTRUM.RS

Svakako da je samostalno održavanje jeftinije, međutim, ono iziskuje vreme i, ponekad, nepredvidive situacije sa kojima se samo profesionalci mogu izboriti. Sve češće dolazi do krađe podataka. Održavanje sajta se odnosi na više sfera, od tehničkih pitanja i pitanja dizajna, preko otklanjanja grešaka i zaštite sajta od virusa, sve do pravilnog ažuriranja sadržaja zbog vidljivosti na internetu. Nešto od toga svakako možete sami, međutim, ukoliko posedujete komplikovan i sadržajan sajt vaše kompanije, svakako bi, zbog zaštite podataka, trebalo angažovati veb mastera.

Održavanje sajta podrazumeva tehnički i informacioni deo. Tehnički deo se bazično oslanja na rad na obezbeđivanju funkcionalnosti internet lokacije, ali, tehničko održavanje je podjednako važno kao i informacioni deo. Održavanje veb lokacije može biti periodično ili trajno, zavisi isključivo od vas. Ukoliko imate uspešno poslovanje, vi sami znate koliko je važno da vaš sajt bude funkcionalan. Ukoliko ga sami održavate, potrebno je određene stvari proveravati nedeljno, neke mesečno, neke jednom  tri meseca, a neke godišnje. Da li sve samostalno možete ispratiti ili ćete to prepstiti profesionalnom timu – na vama je.

U tehnički deo održavanja sajta ubraja se: kontrola bezopasnosti sajta, provera brzine učitavanja, provera i popravka grešaka i lomljenih linkova, kreiranje rezervne kopije sajta, modernizacija izgleda i pristupa, prikupljanje informacija i statistike o prisustvu resursa, nadgledanje performansi lokacije, kontrola sigurnosti veb stranice tj. zaštita od virusa, provera grafičkih performansi, redizajniranje, ako je potrebno itd.

Ono što vam mora biti na umu jeste da sajt u svakom trenutku mora biti kompletno funkcionalan i da u svakom trenutku mora biti dostupan posetiocima. Stoga treba obratiti pažnju na infomacioni deo održavanja sajta, a on se odnosi na najvažniju komponentu uspešne veb promocije vašeg poslovanja a to je – sadržaj. Informaciona podrška bi se odnosila na funkcije održavanja i ažuriranja sadržaja, dodavanja novih informacija i sl. Ovo je podrazumeva obiman posao sa informacijama, ali, informacije su direktan izvor i uzrok poseta vašeg sajta, tj. informacije su one koje privlače posetioce, stoga je potrebno da one budu kvalitetne i potpune, da tekstualni sadržaji budu jednostavni, jasni i bez greške. U informacioni deo održavanja sajta ubraja se: redovno ažuriranje novih sadržaja, provera i otklanjanje slovnih grešaka, poštovanje SEO optimizacije teksta, administriranje poštanskim sandučetom sajta, dodavanje fotografija, kontrola nad dostupnošću starih sadržaja i eventualno ažuriranje istih i slično.

Dakle, kreiranje veb sajta u cilju promocije poslovanja je poželjno, ali, samo kreiranje nije dovoljno da bi se posetioci na sajtu zadržali. Potrebno je obratiti pažnju na sve aspekte funkcionalnosti sajta i učiniti ih besprekornim, kako bi se posetioci na njega vraćali, a to ćete postići dobrim tehničkim održavanjem sajta i adekvatnim upravljanjem i ažuriranjem njegovog sadržaja. Na vama je da odlučite da li ćete sve to raditi sami, ili angažovati stručnu pomoć.

AKO VAM JE POTREBNo profesionalno održavanje SAJTA, KONTAKTIRAJTE NAS NA TELEFON: 062/234-251 ILI NA I-MEJL: KONTAKT@SPEKTRUM.RS

Related posts

Unapređenje poslovanja putem reklame na internetu

Izrada sajta

Google Dance: Šta znači i zašto se dešava?

Izrada sajta

Koliko vremena treba da sajt bude prvi na Guglu

Izrada sajta
error: Sadržaj je zaštićen !!!